Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rp.dsum.edu.ua/handle/123456789/3764
Назва: Міжнародні підходи до удосконалення платоспроможності підприємства
Інші назви: INTERNATIONAL APPROACHES TO IMPROVEMENT OF SOLVENCY OF AN ENTERPRISE
Автори: Толпежнікова, Тетяна
Толпежніков, Роман
Третьяков, Андрій
Tolpezhnikova, Tetyana
Tolpezhnikov, Roman
Теми: платоспроможність
стратегія
управління
потенціал
проактивність
проєкт
solvency
strategy
management
potential
proactivity
project
Дата публікації: May-2019
Видавництво: ТОВ "ДКС-центр"
Бібліографічний опис: Толпежнікова Т.Г., Толпежніков Р.О., Третьяков А.Г. Міжнародні підходи до удосконалення платоспроможності підприємства. «Ефективна економіка». 2019. №5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/13.pdf
Короткий огляд (реферат): Необхідною умовою подальшого функціонування підприємства в варіативному середовищі є забезпечення ефективного управління його платоспроможністю як здатністю реалізовувати стратегію розвитку фінансового потенціалу підприємства. Основні тактичні напрями забезпечення платоспроможності полягають у підтриманні прибуткової діяльності і оптимізації вхідних і вихідних грошових потоків на основі їх збалансування. У довгостроковому періоді забезпечення платоспроможності (фінансової стійкості) на підприємстві передбачає розробку системи стратегічних напрямів діяльності, які пов'язані із загальною стратегією виробничо-господарської діяльності підприємства. Розробка тактичних і стратегічних напрямів забезпечення платоспроможного стану ґрунтується на загальних засадах стратегічного розвитку підприємства, основу управління платоспроможністю промислового підприємства складають стратегії розвитку, оскільки саме забезпечення прибутковості операційної діяльності дозволить вчасно здійснювати розрахунки і ефективно управляти заборгованістю. Розглянуто напрями забезпечення платоспроможності підприємства в умовах кризи; послідовність реалізації управлінських рішень щодо удосконалення управління платоспроможністю підприємства; взаємозв’язок між платоспроможністю і елементами сукупного потенціалу промислового підприємства. Одним з ключових висновків є те, що управління платоспроможністю є похідною до управління категоріями, такими як управляння потенціалом, оскільки на нашу думку, формування стратегії розвитку є ґрунтовною засадою формування фінансового потенціалу, а разом із тим і сукупного потенціалу. Основними вимогами (принципами) до забезпечення платоспроможного стану підприємства визначено проактивний підхід, прибутковість, ліквідність, стійкість, оптимальність і ефективність.
Опис: The prerequisite for the further operation of an enterprise in a diversified environment is to ensure effective management of its solvency as an ability to implement the strategy for developing the financial potential of the enterprise. The main tactical directions of the solvency maintenance are maintenance of profitable activity and optimization of incoming and outgoing cash flows on the basis of their balancing. In the long run, providing solvency (financial stability) at the enterprise involves the development of a system of strategic areas of activity that are related to the overall strategy of production and economic activity of the enterprise. The enterprise as an independent entity plays an important role in the chain of commodity-money relations in a market economy. According to the legislation of Ukraine, the enterprise is the only property complex, which is created for the implementation of industrial, research, trade and other activities. The property complex includes buildings, structures, equipment, raw materials, products, debts and the like. It is the presence of different types of liquid assets determined by the solvency of the enterprise at any given time. The development of tactical and strategic directions for ensuring a solvent state is based on the general principles of strategic development of an enterprise; the basis of solvency management of an industrial enterprise is the development strategy, since it is precisely ensuring the profitability of the operational activity that will allow timely settlements and efficiently manage the arrears. Directions of providing solvency of the enterprise in the conditions of crisis are considered; the sequence of implementation of managerial decisions on improving the solvency management of the enterprise; the relationship between the solvency and the elements of the aggregate potential of an industrial enterprise; proposed the management of the solvent state of the industrial enterprise for the selected types of solvency. One of the key findings is that solvency management is a derivative of the management of categories, such as capacity management, because in our opinion, the formation of a development strategy is a sound basis for the formation of financial potential, and, at the same time, the aggregate potential. The main requirements (principles) to ensure the solvency of the company defined proactive approach, profitability, liquidity, stability, optimality and efficiency.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rp.dsum.edu.ua/handle/123456789/3764
ISSN: 2307-2105
Розташовується у зібраннях:Толпежнікова Тетяна Георгіївна

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
13.pdf353.09 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.